Předchozí aktualita | Další aktualita

Další aktuality

Fotogalerie mše v Katakombách []

Rozhovor o symposiu (V. Chroust, listopad 2016) []

Plzeňský biskup odslouží mši v klatovských katakombách. []

17.10.2016 zavřeno []

Zrušené prohlídky jezuitského kostela ve dnech 11. a 28. září []

Pozvánka na koncert barokní hudby do jezuitského refektáře. []

Karel Nováček fotí BJK 2016 [Václav Chroust]

První ohlédnutí za BJK 2016 [Lukáš Kopecký]

Barock-Jesuiten-Klattau 2016 [Šárka Lesná]

Změna otevírací doby 24. 4. 2016 []

Dientzenhoferové v Klatovech [Miroslav Herold]

Pozvánka []

Plakát BJK 2016 []

Hudba BJK 2016 []

V pondělí 8. února bude otevřeno až od 12:30 []

3D prohlídka na Google Maps []

Pozdrav od Ackermann Gemeinde Regensburg []

Čtvrté výročí znovuotevření, fotogalerie []

Čtvrté výročí znovuotevření []

Rozhovor s Karlem Vitákem []

2015-10-19 Změna otevírací doby []

Barokní noc []

Devět týdnů baroka v Klatovech a v katakombách []

Reflexe BJK 2015 od Václava Chrousta [Václav Chroust]

Fotogalerie BJK 2015 []

Reflexe BJK 2015 od Šárky Lesné [Šárka Lesná]

Reflexe BJK 2015 od Lukáše Kopeckého [Lukáš Kopecký]

Hudební náplň BJK 2015 []

Pozvánka na BJK 2015, pátek []

Barokní jezuitské Klatovy 2015 []

Fotogalerie – Oslava 3. výročí znovuotevření []

Fotogalerie – Oslava 3. výročí znovuotevření []

Přednáška, Zámek Týnec, dr. Biegel []

Fotoohlédnutí – Jezuitské divadlo []

Ondřeje Františka Jakuba de Waldta []

Klatovské katakomby oslaví třetí výročí znovuotevření []

Johann Hiebel, malíř fresek středoevropského baroka []

Omezení otevírací doby 24. 9. 2014 []

Dvě stě let od obnovení Tovaryšstva Ježíšova [Václav Chroust]

Přátelé z Ackermann-Gemeinde navštívili katakomby [Šárka Lesná]

Reprízy hry Jezuitské variace 2014 []

6 týdnů baroka 2014 na Klatovsku []

Nový prohlídkový okruh []

Fotogalerie []

Ohlédnutí BJK 2014 (Lesná) [Šárka Lesná]

Jaké byly Barokní jezuitské Klatovy 2014? [Lukáš Kopecký]

Káva, čokoláda, čaj a jiné požitky z lékárny 17. století []

Náš host o katakombách a Barokních jezuitských Klatovech []

Vzájemná korespondence Bohuslava Balbína s Aloisem Hackenschmidtem z let 1664–1667 []

Barokní zbožnost v Balbínově době a díle []

„Proto jste hodni, abych Vás po všechen budoucí čas pokládal za své,“ aneb Katolická šlechta v jezuitské péči v 2. polovině 17. století []

Balbínovské reminiscence v reflexi odborné literatury dob minulých []

Bohuslav Balbín – literární teoretik, učitel, hagiograf a historik []

Program BJK 2014 []

Klatovy v době dvou pobytů P. Balbína []

Citadela (Divadlo jednoho herce) []

Pojďte ty vrypy číst (ohlédnutí) [Šárka Lesná]

Alena Bočková []

Předběžný program []

Wentzelyho requiem []

Úvaha na téma Bohuslav Balbín [Lukáš Kopecký]

Pojďte ty vrypy číst... []

SalvadorDali [Ing. Václav Chroust, Klatovské katakomby, o. s.]

Změna otevírací doby []

Oslava druhého výročí znovuotevření (fotogalerie) []

Od Chanovského do současnosti []

Nový spojovací mostek v Klatovech []

Publikace Pět hvězd nad českým královstvím [Šárka Lesná]

slavnost []

Karafiáty pro Hanu Benešovou []

MOXOS [Ing. Václav Chroust]

Arberland navstivil katakomby []

Mesicnik Euro Journal o KK []

Eva Jiricna v Ekonomu []

08_21_KarelKlostermann []

Kompas – Soutěž o nejlepší výlet s ROP []

07_26_Klatovan [Ing. Václav Chroust, Klatovské katakomby, o. s.]

Obraz a karafiát []

Karafiát Vojtěch Chanovský (tisková zpráva) [Karel Viták]

Komentované prohlídky v létě 2013 []

Vojtěch (Albert) Chanovský [Ing. Václav Chroust, Klatovské katakomby, o. s.]

Klatovské karafiáty slaví 200 let [Ing. Václav Chroust, místostarosta]

Fotogalerie z BJK 2013 []

BJK 2013 – Ohlédnutí [Šárka Lesná]

BJK2013 Závěrečná zpráva [Karel Viták]

Doc. Ivana Čornejová: Jezuité a J. A. Komenský []

M.-E. Ducreux: Zbožné Čechy z francouzské perspektivy []

P. Petr Havlíček: Správa křesťanská. Misie Alberta Chanovského a barokní katechismy. []

Dr. Martin Svatoš: Jezuitské misie v českých zemích v 17. a 18. století []

Přednáška: Svatý Jan Nepomucký []

BJK 2013 změna otevírací doby []

Král Václav IV. a jeho dva Janové []

Katakomby a Barokní jezuitské Klatovy v ČRo Plzeň (8. 4. 2013) []

BJK 2013 – Pozvánka []

Plakát – Barokní jezuitské Klatovy 2013 []

Informace o hudební části BJK 2013 []

Starostovéz Pošumaví v katakombách []

Barokní jezuitské Klatovy 2013 – Předběžná pozvánka []

Výběr z knihy návštěv []

Katakomby.cz vícejazyčně []

Návštěva německých hostů [Šárka Lesná]

17. 1. 2013 jsou katakomby uzavřeny []

Bohemia Jesuitica []

Hádání husity s jezuitou []

Návštěva generála jezuitského řádu []

3. 12. 2012 jsou katakomby otvřeny až od 13 h []

O financích projektu Klatovské katakomby 2010 []

Nová 3D prohlídka []

Přednáška – disputace, Čornejovi []

Senioři z Neukirchenu []

Skupina starostů z okolí Neukirchenu v katakombách []

Rozhovor se starostou města a místopředsedou sdružení KK Mgr. Rudolfem Salvetrem []

Homilie Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, o svatováclavské slavnosti ve Staré Boleslavi. 28. září 2012 []

Úprava otevírací doby []

Ve středu 19. září navštívili klatovské katakomby senioři z Německa. []

Klatovské katakomby jsou stavbou roku 2011 []

Má vlast v srdci Evropy - KK vítězem []

Otevírací doba o prázdninách []

Otevírací doba o prázdninách []

Klatovský deník získal ocenění za články o katakombách []

Barokní jezuitské Klatovy 2012 v médiích []

Eva Jiřičná na Barokních jezuitských Klatovech 2012 []

Memento mori – z očí do očí []

Napsali o nás: Klatovské katakomby znovu otevřely své poklady []

Pozvánka, program a plakát []

Přednáška Evy Jiřičné []

Fotogalerie BJK 2011 []

Pozvánka na křest knihy (11. 4. 2012) []

Při nedělní mši zazní Mozartova Dominicus Messe []

Haydnovo requiem bude celebrovat plzeňský biskup []

Křesťanský magazín odvysílal pozvánku do katakomb []

Virtuální prohlídka katakomb []

Změna otevírací doby []

Homilie Mons. Františka Radkovského []

Slavnostní otevření nové expozice []

Slavnostní otevření nové expozice []

Tzv. klatovské katakomby []

Seznam ne-jezuitů pohřbených v klatovských katakombách []

Klatovské katakomby 2010 []

Klatovské katakomby 2010 []

Odborná konference BJK 2011 (JUDr. Jiri Štancl) [JUDr. Jiří Štancl]

Ohlasy Barokních jezuitských Klatov 2011 []

Seznam jezuitů pohřbených v katakombách []

Barokní jezuitské Klatovy 2011 []

Barokní jezuitské Klatovy 2011 []

Dodávka a montáž interiérového vybavení []

Klatovské katakomby 2010 - restaurátorské práce []

Klatovské katakomby 2010 - zajištění publicity projektu []

Anežka Příchovská na CT vyšetření []

Jesuité v Sedmičce []

Inspirace z Barokních jezuitských Klatov []

Transfer ostatků []

Smlouva na dotaci podepsána []

Oznámení o schválení projektu k financování []

Nová fotogalerie []

Svatý Oenestin []

Promluva Siegrid Gensichen []

Promluva prof. Petra Piťhy []

Obrazová pozvánka na sympozium o Janu Hieblovi []

Barokní jezuitské Klatovy 2010 []

Přednáška prof. Petra Piťhy []

Úspěch klatovské filatelie []

Barokní jezuitské Klatovy 2010 []

Barokní jezuitské Klatovy 2010 []

Veřejná zakázka []

Žádost o podporu z regionálního operačního programu byla podána [Václav Chroust]

Přednáška P. Miroslava Herolda [Václav Chroust]

Projekt Klatovské katakomby 2010 získal podporu z ROP []

Protokol o otevírání obálek []

Příběhy jezuitského kostela [Václav Chroust]

Nová fotogalerie []

Barokní jezuitské Klatovy 2009 []

Napsali o nás… []

Barokní jezuitské Klatovy 2009 – poděkování. [Václav Chroust]

Přednáška Doc. Ivany Čornejové []

Přednáška P. Thomase Roache []

Program – Barokní jezuitské Klatovy 2009 [Stanislav Haviar]

Rev. Thomas E. Roach, S.J. []

Rozhovor s P. Thomasem E. Roachem [Eva Chroustová]

Catalogus Personarum & Officorium [Václav Chroust]

Barokní jezuitské Klatovy 2009 [Václav Chroust]

Hudební dramaturgie třetího ročníku Barokních jezuitských Klatov []

Dohoda o spolupráci mezi o. s. Klatovské katakomby a Gymnáziem Jaroslava Vrchlického v Klatovech. [Václav Chroust]

V duchu hesla ad maiorem Dei gloriam []

Homilie na mši sv. na Barokních jezuitských Klatovech 2008 []

Barokní jezuitské Klatovy podruhé []

Hudební dramaturgie Barokních jezuitských Klatov []

Rozhovor se Zdeňkou Buršíkovou []

Blíží se Barokní jezuitské Klatovy 2008 []

Rozhovor s P. Miroslavem Heroldem []

Co se Vám vybaví, když slyšíte „Klatovy?“ []

Rozhovor s Františkem Radkovským []