Vážené dámy, vážení pánové, milí příznivci klatovských katakomb,

dovolte mi, abych vám představil nové webové stránky projektu Klatovské katakomby 2010, jejichž prostřednictvím vás budeme informovat o projektu Klatovské katakomby 2010, který získal finanční podporu z evropských fondů:ROP jihozápad

Název projektuKlatovské katakomby 2010
Prioritní osa: 3Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory:3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
Reg. č. projektuCZ.1.14/3.2.00/05.01597

Václav ChroustNové www stránky vás budou průběžně informovat o všem novém a podstatném, co projekt přinese. Budou jedním z prostředků zajištění publicity projektu.

Co vše zde naleznete?

Nesporně informace o tom, jak se projekt jako celek vyvíjí, ale i informace dílčí – např. o stavebních úpravách katakomb, o výběrových řízeních na dodavatele jednotlivých částí projektu, o stavu mumií. Nezapomene ani na tzv. „výstupy projektu.“ Nebudeme váhat a seznámíme vás s nimi, abyste byli průběžně informováni o všem, co se katakomb týče.

Webové stránky projektu pro nás připravuje Městská knihovna Klatovy, která na základě výběrového řízení získala zakázku na zajištění publicity projektu Klatovské katakomby 2010. Jsem si jistý, že se svého úkolu zhostí jako vždy – tj. výtečně. Vysvědčení ji dáte vy, čtenáři www stránek, případně i „výstupů“, které se objeví v místním a celostátním tisku.

Rád bych, abyste však nezapomněli ani na www.katakomby.cz, tj. základní stránky klatovských katakomb. Jejich rozsah je širší, neomezuje se pouze na projekt nové expozice (byť i o nich referují) a obsahují i archiv akcí, událostí a dokumentů z minulých let.

Kromě www stránek bude zájemcům o projekt nové expozice dispozici v Informačním centru města (náměstí Míru) a v Městské knihovně Klatovy i tištěný Projektový bulletin, jehož pdf podoba pak bude dostupná na www stránkách klatovských katakomb i projektu samého.

Těší nás zájem veřejnosti o klatovské katakomby a doufáme, že www stránky i bulletin budou dalšími z nástrojů, které napomohou jejich pozitivní publicitě.

Ing. Václav Chroust
předseda občanského sdružení
Klatovské katakomby